PATLATMA HİZMETLERİ

Taş ocaklarında patlatma sonrası istenilen tane dağılımı çeşitli uygulayıcılarca değişik şarj, delik çapı ve delik düzeni kullanılarak elde edilmeye çalışılmıştır. Kırmataş üretimi yapan taş ocaklarında delme- patlatma işlemlerinde verim artırma ve maliyet düşürme çalışmaları yapılmıştır. Bu büdiride; patlayıcı türü̈ ve delik düzeni gibi parametrelerin parça boyutu, pasa şekli ve patlatma hasarına etkileri araştırılmıştır. Saha patlatma veri ve gözlemleri, patlatma uygulamalarının iyileştirilmesinde birçok parametreyi göz önünde bulundurarak hem verim artırmada hem de maliyet düşürmede faydalar sağlanmıştır.


Modern dünyanın ihtiyacı olan büyük inşaat tesislerinin yapımı ve maden kaynaklarının üretilerek insanların hizmetine sunulması sırasında patlatmalı kazı çalışmaları kaçınılmazdır.


Bunun bilincinde olan Bego Delme - Patlatma çalışanları madencilik ve inşaat işlerinin en önemli işlevi olan patlatma işlerini, her türlü madencilik ve inşaat sahası koşullarında, sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesi ile çevre ve insan güvenliğini ön planda tutarak gerçekleştirmektedir.

 

Madencilik ve İnşaat çalışmalarında sürekli uygulanan üretim patlatmalarının yanı sıra başta sarsıntı ve şev kontrolü olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı özel ve kontrollü patlatmalara gerek duyulmaktadır. Başta madencilik olmak üzere, yol yapımı, baraj yapımı, tünel yapımı gibi faaliyetlerde, ön kesme (presplitt), son kesme (smooth blasting) gibi özel uygulamaları başarı ile yapmanın haklı gururunu yaşayan Bego Delme - Patlatma, gerektiği durumlarda;

  

  • Yer üstü patlatma hizmetleri
  • Açık ocak patlatmaları
  • Yol patlatmaları
  • Kanal patlatmaları
  • Dekapaj ve hafriyat patlatmaları
  • Temel kazıları
  • Kontrollü ve özel patlatmaları
  • Özel patlatma uygulamaları ile

Temel ve direkt kazı, kanal patlatmaları, şev kesmeleri, şehir içi patlatmalar, bina yıkımları ve bunun gibi uzmanlık ve tecrübe gerektiren patlatmaların uygulamaları yapılmaktadır.

REFERANSLAR