İş Müfettişlerinin Taş Ocaklarını Denetlemede Dikkat Ettiği Hususlar

TAŞ OCAKLARI İÇİN MUHTEMEL NOKSANLIK LİSTESİ

1. İşçilerin Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait Sağlık Raporları yoktur.

2. Gece vardiyasında çalışan işçilerin Ağır ve Tehlikeli İşler Raporlarında gece çalışmasında sağlık açısından sakınca olmadığını belirten hekim onayı yoktur.

3. Tozlu işlerde çalışan işçilerin büyük boy (35 cm x 35 cm) göğüs filmleri çektirilmemiştir.

4. Mutfak personelinin portör muayeneleri yapılmamıştır.

5. Gürültülü yerlerde çalışan işçilerin işitme testleri yapılmamıştır.

6. İşçilere tetanos aşısı yaptırılmamıştır.

7. Teknik (Fenni) Nezaretçi görevlendirilmemiştir. Teknik Nezaretçi Defteri tutulmamaktadır.

8. Daimi Nezaretçi Görevlendirilmemiştir.

9. İşçilere işyerinde karşılaşabilecekleri tehlike ve riskler ile bunlardan korunma yolları konusunda genel uyarı ve ikazlar ile yapacakları iş ve bu işte uyulması gerekli mesleki iş sağlığı ve güvenliği kuralları hakkında eğitim verilmemiştir.

10. İşyerinde yapılan çalışmalarla ilgili yazılı talimatlar yoktur. Görev yetki ve sorumluluklar belirlenmemiştir.

11. Sağlık ve Güvenlik Dokümanı (Sağlık ve Güvenlik Planı) hazırlanmamıştır.

12. Risk Analizi yapılmamıştır. İşyerinde tehlikeler tanımlanarak önlemler değerlendirilmemiştir.

13. Mesleki Eğitim Belgesi olmayan işçiler (değirmen, konkasör ve delici operatörü) işyerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaktadır.

14. Kullanılan kimyasalların malzeme güvenlik formları (MSDS) yoktur.

15. Gözetim ve denetim faaliyetleri yetersizdir.

16. İşçilere kişisel koruyucu donanım (baret, emniyet kemeri, toz maskesi, kulaklık vb) verilmemiştir. / Kişisel koruyucuların kullanımı yetersizdir. İşçilere (Elektrik dirençli, Çelik maskaratlı veya çizme vb. gibi) yaptıkları işe uygun iş ayakkabısı verilmemiştir. İşçilere mevsim şartlarına uygun iş elbisesi verilmemiştir.

17. İşçilerin Özlük Dosyaları yoktur.

18. Toz ölçümü yapılmamıştır. / ölçüm kayıtları tutulmamıştır.

19. Tozla Mücadele Birimi oluşturulmamıştır. 

20. Gürültü ölçümü yapılmamıştır.

21. İletişim, uyarı ve alarm sistemleri bulunmamaktadır / Uyarı levhaları ve güvenlik işaretleri yoktur / yetersizdir.

22. Detaylı Kademe Planı ile İşletme Projesi, İmalat Planı ve İmalat Haritası yoktur. Aylık olarak işlenmemektedir.

23. Açık İşletme Yönergesi yoktur. İşyerinde çalışanlara imza karşılığı tebliğ edilmemiştir. İşyerinde işçilerin görebilecekleri yerlere asılmamıştır. 

24. Açık ocakta ayna yüksekliği fazladır. Açık ocakta kademe oluşturulmamıştır. Kademeler kayarak kademe düzlükleri kaybolmuştur.

25. Aynada çatlak, kavlak kontrolü yapılmamaktadır. Askıda malzeme vardır. Açık ocakta şev açısı dike yaklaşmıştır.

26. Ocakta yer yer ters ıskarpa (alt kısmı oyularak) ile çalışma yapılmaktadır.

27. Açık ocakta galeri atımı yapılmaktadır.

28. Kademe düzlüğünde pasa, blok vb. malzemeler bulunmaktadır.

29. Şev kenarlarında ve Döküm sahalarında iş makinesi ve araçların aşağıya kaçmasına engel olacak taş blok veya toprak setler oluşturulmamıştır / yeterli değildir. Gece çalışmaları için reflektörlü işaret çubukları yoktur. Kamyonlar tumba sahasının en uç kısmına kadar yanaşmaktadır.

30. Açık işletmede gece vardiyasında aydınlatma yapılmamaktadır.

31. Döküm sahasında çalışan işaretçi yoktur. 

32. Döküm sahasında manevracıya gece çalışması esnasında fosforlu iş elbisesi ve el feneri verilmemiştir. 

33. Saha içindeki tehlikeli alanlar ile işletme sahasının etrafı korkuluk veya tel örgü ile çevrilmemiştir. Blok taş ve kaya düşmesi tehlikesi bulunan kısımlar kapatılmamıştır.

34. Açık İşletme ve Döküm sahası yön ve yer levhaları yoktur. Taşıt trafiği bulunan yerlerde uygun düzenleme yapılmamıştır / kurallara uyulmamaktadır.

35. Tozu önlemeye karşı gerekli tedbirler (Pulvarize su ile bastırma, toz emme sistemi vb.) alınmamıştır.

36. Sorumlu Elektrik Mühendisi yoktur. 

37. Elektrik tesisatı ve topraklamaların yıllık kontrolü yapılmamıştır. Belge düzenlememiştir.

38. Elektrikle çalışan cihazların gövde güvenlik topraklamaları yoktur. Tesisatta kaçak akım rölesi ve aşırı akım rölesi yoktur.

39. Açık ocak sahasında paratoner tesisatı yoktur / kontrolü yapılmamıştır. Belge düzenlememiştir.

40. Elektrik panosunun önünde yalıtkan ızgara veya izole halı yoktur. Panoların iç kapakları takılmamış ve bağlantı noktaları ve baralar elektrik çarpmalarına ve dokunmalara karşı korunmamıştır. Pano kapakları kilitli değildir.

41. Ana trafo binasında manevra talimatı yoktur.

42. Ana trafo binasında yüksek gerilim koruyucu malzemeleri (yalıtkan eldiven, çizme, istaka, tabure, yüksek gerilim kontrol kalemi vb.) yoktur.

43. Seyyar aydınlatma araçları 48 volttan yüksek 220 volt elektrikle ve çıplak ampullerle yapılmaktadır.

44. Elektrik kabloları yerde gelişigüzel çekilmiştir. / Mekanik etkilere karşı korumasızdır.

45. Aydınlatma armatürleri etanş (kapalı tip) değildir.

46. Elektrik tesisatı (kablolar, fiş, priz vb.) uygun değildir. Aydınlatma lambalarının duyları elektrik çarpmalarına karşı yalıtılmış veya kapalı tip değildir.

47. Kullanılan makine ve teçhizatlıların Kullanma Talimatları (nasıl çalıştırılacağı, bakım ve onarım işleri ile acil durumda yapılması gerekenler vb.) hazırlanarak çalışma yerlerine asılmamıştır.

48. Kompresörün hava tankının basınç testi ve kontrolü yapılmamıştır. Belge düzenlenmemiştir.

49. Kompresör hava tankının yeri patlamaya dayanıklı bir bölme içinde değildir.

50. Makinaların kayış-kasnak-kablin vb. hareketli aksamların koruyucuları yoktur. Yerine takılmamıştır.

51. Makine veya tesisin devreye gireceğini belirtir otomatik ikaz sistemi yoktur.

52. Bunkerin yan korkulukları yoktur. / Bunker önünde set yoktur. / Silo ağızlarında ızgara yoktur.

53. Bant konveyörlerin acil durdurma teli ve/veya tambur koruyucu yoktur.

54. Kırma-Eleme Tesisinin alt bölümlerinde acil durumlarda ve bakım onarım işleri sırasında kullanılmak üzere acil stop butonu veya ayırıcı şalter yoktur.

55. Bant konveyörlerden malzeme düşmesini önleyici önlem alınmamıştır.

56. Konkasör tesisindeki düşme tehlikesi olan bölümlerde korkuluk yoktur. Merdivenler uygun değildir.

57. Sistem çalışırken bant konveyörün altında temizlik yapılmaktadır.

58. Vinçleri kullanan işçilerin ehliyeti yoktur.

59. Oksijen kaynak takımında alev tutucu (geri tepme emniyet valfi) yoktur.

60. Basınçlı gaz tüpleri ayrı bölümlerde depolanmamaktadır / devrilmeye karşı sabitlenmemiştir.

61. Oksijen kaynak takımının hotum bağlantıları uygun değildir. Basınç göstergeleri kırıktır. Taşıma aracı yoktur.

62. Kaynak makinesinin pensesinin yalıtkan kısmı yırtılmıştır.

63. Zımpara taşının yan kapak koruyucusu yoktur.

64. Atölyelerde kaynak yapılan yerlerde cebri çekiş sistemi yoktur.

65. İşyerinin çatısı ve duvar ve pencereleri işyeri termal konfor şartları açısından uygun değildir.

66. Makineler ve bantlar ile işyeri yan duvarı arasında insan geçişi için bırakılan mesafe uygun değildir.

67. Düşme tehlikesi bulunan yerlerde uygun korkuluk yoktur.

68. İş makinesi kullanan operatörlerin ehliyeti yoktur.

69. İş makinelerinin geri vites ikaz alarmı yoktur.

70. İş Makinesinin operatör kabini ve kabin önünde koruyucu ızgara yoktur.

71. Kamyon damperleri açık iken hidrolik boşalmalarına karşı damperleri sabitleyici önlem alınmamıştır.

72. Kaldırma araçlarının (vinç, ceraskal, forklift vb.) kontrolü yapılmamıştır.

73. Vinçlerde sesli ve ışıklı ikaz sistemi yoktur.

74. Köprü vinçte ray sonunda takoz yoktur.

75. Patlayıcı Madde Kullanımına İlişkin Yönerge yoktur.

76. Elektrikli fünye için özel devre kontrol cihazı yoktur. 

77. Kapsül pensesi yoktur.

78. Açık ocakta patlatmalarda kullanılmak üzere siren sistemi kullanılmamaktadır.

79. Patlayıcı madde depolarının sahasına giriş ve depo kapısında statik yük giderici levha yoktur.

80. Bakanlığın izin verdiği türden yasaklanmış patlayıcı madde kullanılmaktadır. Patlayıcı madde işyeri ortamında üretilmektedir.

81. Zorunlu ihtiyaçtan daha fazla parlayıcı patlayıcı madde çalışma sahasına götürülmüştür. Yere atılmış dinamit lokumu görülmüştür. 

82. Atım sahasında çalışma yapılan yerin çok yakınında delik dolumu, sıkılama, bağlama işlemleri yapılmaktadır.

83. Patlayıcı maddeleri ateşleyen kişinin Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlik Belgesi yoktur.

84. Manyeto tellerinde yer yer çıplak kısımlar mevcuttur.

85. Yangın söndürme cihazı yoktur / periyodik kontrolleri yapılmamıştır. İş Makinesi ve kamyonlarda yangın söndürme cihazı yoktur.

86. Yangın ve Acil Durum Tahliye Denemeleri yapılmamıştır.

87. Akaryakıt Tankı Dolum Talimatı yoktur. Akaryakıt tankının dolum ağızı kilitli değildir, dolum borusu tankın dibine kadar indirilmemiştir. Alev geçirmez başlıklı havalandırma borusu yoktur.

88. İşyerinde işçi sayısına göre 3 kişiden az olmamak üzere ilk yardım eğitimi almış eleman yoktur. İlk yardım ekibi yoktur.

89. Kurtarma istasyonu ve ekibi oluşturulmamıştır. Görevli işçi sayısı yetersizdir. Tekâmül eğitimleri yapılmamıştır.

90. İşyerinde gerekli veya yeterli ilk yardım malzemesi, boyunluk ve seyyar sedye yoktur.

91. İşyerinde acil durumlar için uygun araç bulunmamaktadır.

92. Duş ve lavabolar uygun değildir. / Duş tertibatı ve sıcak su yoktur / tuvalet yoktur. Hijyen şartlara uygun temiz ve bakımlı değildir. Soyunma yeri ve soyunma yerinde elbise dolabı yoktur. Hijyen şartlara uygun temiz ve bakımlı değildir

93. Yemekhane yoktur. İşçiler çalışma yerinde yemek yemektedirler. Hijyen şartlara uygun temiz ve bakımlı değildir

94. Yatakhaneler yetersizdir. Hijyen şartlara uygun temiz ve bakımlı değildir.

95. İçilebilir şartlarda temiz su yoktur. İçme suyunun analizi yaptırılmamıştır.

   

50’DEN FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ İÇİN:

96. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı görevlendirilmemiştir. İSGM ‘de ataması onaylatılmamıştır.

97. İşyeri hekimi yoktur. / sözleşmesi yapılmamıştır. / çalışma süresi yetersizdir. İSGM ‘de ataması onaylatılmamıştır.

98. İşyeri Sağlık Birimi oluşturulmamıştır / yeri ve konumu uygun değildir. Malzeme ve donanım eksiktir / yeterli değildir.

99. İşyeri Sağlık Birimi tarafından işyerinde işçilere ve işveren vekillerine eğitim ve bilgilendirme çalışması yapılmamıştır.

100.İşyeri Sağlık Birimi Yıllık Çalışma Planı hazırlanmamıştır. 

101.İşyeri hekimince İşyeri Sağlık Birimi Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanmamıştır.

102.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulmamıştır. / toplantıları düzenli yapılmamaktadır. /eksik üye ile toplanmaktadır.

103.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu üyelerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiştir.

104.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından Yıllık Çalışma Planı ve Faaliyet Raporu hazırlanmamıştır.

REFERANSLAR