Patlatma İşlemi Hangi Aşamalardan Oluşur ?

Patlatmanın başlangıcından sonuna kadar bu işte görev alacak tüm çalışanların gerekli kişisel koruyucuları giydiğinden ve kullandığından emin olmak patlatma mühendisi/ateşçinin sorumluluğudur. Baret, renkli avcı yeleği, emniyet gözlüğü, emniyet botu ve eldiven kullanılması zorunlu kişisel koruyucu ekipmanlarıdır.

 

- Patlatma mühendisi/Ateşçi patlayıcıların patlatma sahasına sevkinden önce patlatma deliklerinin ve patlatma sahasının son durumunu inceleyecek ve emniyetsiz bir durum olmadığından emin olacaktır.

- Kırmızı ve beyaz renkteki trafik konileri patlatma sahasının çevresine yerleştirilecektir. İşaretlerin en dıştaki deliklere uzaklığı en az 2 metre olacaktır.

- Patlayıcılar; patlayıcı madde deposunda ateşleyici veya onun gözetimindeki kişilerce alınacak ve patlayıcıları sevk edecek araca yüklenecektir.

- Patlatma sahasındaki çalışanlar patlatma sahasına girmeden önce toprağa gömülü bir bakır çubuğa dokunarak vücutlarındaki statik elektriği boşaltacaklardır. Patlatma işinde çalışanlar patlatma sahasına her girişte bakır çubuğa dokunmakla sorumludurlar.

- Patlayıcılar; patlatma sahasında ateşleyici ya da nezaretindeki kişilerce indirilecektir.

- Patlatma deliklerinin yemlemeleri sadece ateşleyici tarafından hazırlanır ve deliklere yüklenir.

- Nonel kapsüller (detonatörler) patlatma deliklerinin yanına patlatma planına göre ateşleyici tarafında bırakılacaktır.

- Patlatma deliklerine ANFO ya da diğer patlayıcıların yüklenmesi ateşleyici ya da gözetimindeki tecrübeli işçilerce yapılır.

- Boş patlayıcı kutuları ve ambalajları kesilecek, düz hale getirilecek, temizlenecek ve içlerinde patlayıcı kalmadığından emin olunacaktır.

- Patlatma deliklerinin yüklenmesi ve sıkılaması bittikten sonra Patlatma mühendisi/Ateşçi dışındakiler patlatma sahasını terk edecektir.

- Patlatma mühendisi/Ateşçi patlatma sahasının son durumunu ve deliklerin doğru şekilde doldurulup sıkılandığını kontrol edecektir.

- Ateşleyici yüzey bağlantılarını bağlayacak, Patlatma mühendisi/Ateşçi ise bağlantıların doğru ve güvenli yapıldığını kontrol edecektir.

- Patlatma mühendisi/Ateşçi patlatma sahası yakınındaki daha önce belirlenmiş yaklaşma noktalarına (yollarına) kırmızı bayraklı nöbetçilerin gitmesi ve bu yolları kapatması talimatı verir. Nöbetçiler bırakılırken aynı araçla patlatma sireni çalınır.

- Elektrik kablosu patlatma cihazına (manyetoya) bağlanmadan önce Patlatma mühendisi/Ateşçi telsizle patlatma yapılacağına dair anons yapacaktır. İlk anons patlatmayla ilgili bilgi verecek akabinde ise diğer telsiz kullanıcılarına telsizlerini kullanmamaları talimatı verilecektir. Bu anonslardan sonra nöbetçilere sırasıyla sorarak tüm nöbetçilerden problem yok cevabını alacaktır.

- Elektrikli kapsül bağlantısı ateşleyici tarafında yapılacak ve ateşleyici elektrik kablosunu patlatma cihazının (manyetonun) bulunduğu emniyetli yere uzatacaktır. Patlatma cihazının bulunacağı yer Ocak Teknik Nezaretçisi tarafından belirlenecektir.

- Patlatma mühendisi/Ateşçi patlatma sahasının ve çevresinin son durumunu kontrol edecektir.

- Patlatma mühendisi/Ateşçi sırasıyla patlatma için son bir dakika ve beş saniye anonsu yapacaktır.

- Uyarı sireni manyetonun olduğu yerde bir dakika süreyle çalınacaktır.

- Patlatma mühendisi/Ateşçi patlatma sahasına 5 dakika süreyle kimsenin girmesine izin vermeyecektir. 5 dakika sonunda da kendisi bizzat patlatma sahasını kontrol edecektir.

- Eğer patlatma sahasında emniyetsiz bir durum yoksa Patlatma mühendisi/Ateşçi ‘NORMALE DÖNÜN’ anonsu yapacaktır. Nöbetçilere de yerlerine dönüş anonsu yapacaktır.

REFERANSLAR